Informacje dotyczące przetwarzania danych osobwych oraz polityce prywatności:

“Administratorem Danych Osobowych jest mediawave internet solutions GmbH z siedzibą w Monachium (kontakt Welfenstr. 22, 81541 Monachium).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. +49 89 189 406 0 (adresem email: datenschutz@mediawave.de).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Kontaktieren Sie uns

Mitgliedschaften

bevh

bvdw

german upa

k5 liga